logon.jpg

תמיכות שנה 2018
תמיכה עירונית            
לאגודות שלא למטרת רווח                                

 
                                       
                                        ניתן להתחבר לצפות בניירת אך לא ניתן להעלות ניירת חדשה 
                                         
                                        אבקש לא לשלוח מאזנים למיל  - מאזנים אלו לא יתקבלו 
                               
כניסת משתמשים
 
שכחתי סיסמה
** 1.7.2018 : נפתחה האפשרות להגיש את המאזנים כנדרש לכלל העמותות , ובנוסף יש להגיש רשימת אברכים לתחום כולל.
כללי : יש להתחבר לאתר התמיכות המקוון באמצעות דפדפן Google Chrome בלבד. כניסה למערכת בעזרת דפדפן אחר אינה מאפשרת להציג את הבקשה בצורה תקינה.
2018 : יש להקפיד בבקשה לתמיכה לרשום מייל פעיל, ההתקשרות הינה דרך המייל בלבד.
2018 : ימי קבלת קהל ראשון ושלישי בין השעות 9.00-14.00
2018 : האתר ינעל בתאריך ה 22.1.2018 שעה 12.00
2018 : בקשה לתמיכה ניתן להגיש בין ה 7.12.2017 ועד ה 22.1.2017
2018 : רישום בלבד אינו מהווה בקשה לתמיכה. לצורך בקשה לתמיכה יש לסרוק לאתר את הניירת הנדרשת.
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099